RANDOM

Bài tập 8 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 8 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là?

A. 36,7 gam

B. 35,7 gam

C. 63,7 gam

D. 53,7 gam

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau:

Cách 1:

\(\\ n_{H_{2}} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \ (mol)\)

Gọi công thức chung của Mg và Zn là M

M + 2HCl → MCl2 +H

       0,6                0,3

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

⇒ mmuối = 15,4 + 0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

⇒ Chọn A

Cách 2:

\(n_{H_{2}} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \ (mol)\)

Bảo toàn nguyên tố Hidro có: 

\(n_{H_{2}}=2n_{HCl}=2.0,3=0,6(mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

⇒ mmuối = 15,4 + 0,6.36,5 - 0,6 = 36,7 (gam)

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Dương Minh Tuấn

  Em chào mọi người ạ. Em có một bài tập cho các dữ kiện nhiều nên em hơi bị rối. Mọi người giúp em giải bài tập này với ạ. Em rất cảm ơn. Bài như sau ạ:

  Hòa tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch Y và còn lại 1,0 gam Cu không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng hoàn toàn nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng thêm 4,0 gam so với khối lượng thanh Mg ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đktc) thoát ra (giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám hết vào thanh Mg).

  a) Khối lượng Cu trong X là bao nhiêu?

  b) Giá trị của a là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

RANDOM