YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.12 trang 37 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.12 trang 37 SBT Hóa học 12

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại : K, Ca, Al, Fe, Cu, Cr. Có nhận xét gì về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.12

K (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2

Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1

Fe (Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2

Cu (Z = 29): 1s22s22p63s23p63d104s1

Cr (Z = 24): 1s22s22p63s23p63d54s1

Trong nguyên tử Cr và Cu một electron trong lớp có năng lượng thấp 4s điền vào lớp có năng lượng cao hơn 3d, chúng có cấu hình lớp ngoài cùng là 3d5 4s1 và 3d10 4s1

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.12 trang 37 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF