YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.10 trang 36 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.10 trang 36 SBT Hóa học 12

Dãy sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự giảm dần bán kính của nguyên tử và ion?

A. Ne > Na+ > Mg2+    

B. Na+ > Ne > Mg2+

C. Na+ > Mg2+ > Ne    

D. Mg2+ > Na+ > Ne

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.10

Ne, Na+, Mg2+ có cùng cấu hình e do điện tích hạt nhân tăng dần do đó lực hút giữa hạt nhân và e tăng lên ⇒ Bán kính giảm dần

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.10 trang 36 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF