YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Khái niệm:

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của êlectron tự do.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết dựa trên việc sử dụng chung cặp e.

Không thật sự có ranh giới rõ ràng giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị tuy nhiên để đơn giản bạn có thể hiểu như sau:

Liên kết ion đc hình thành khi 1 nguyên tử mất e ⇒ ion dương và 1 nguyên tử nhận e tạo ion âm, 2 ion âm và dương hút nhau và giữa chúng hình thành liên kết ion. Chính điều này đã khiến cho liên kết này bền vững ở môi trường ngoài và ko bền vững trong môi trường nước do sự phân cực rõ ràng của các nguyên tử.

Liên kết cộng hóa trị được hình thành khi 2 nguyên tử cùng góp chung e để hình thành liên kết, e không thuộc của riêng nguyên tử nào cả. Dựa vào độ âm điện người ta phân ra làm liên kết cộng hóa trị phân cực và không phân cực, liên kết phân cực gần giống với liên kết ion nhưng bền hơn trong nước và các dung môi phân cực khác so với liên kết ion.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF