YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

- Trong bảng tuần hoàn có gần 90 nguyên tố kim loại.

- Các nguyên tố kim loại có mặt ở:

+ nhóm IA (trừ hiđrô); nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ Bo)

+ một phần nhóm IVA, VA, VIA

+ các nhóm B (từ IB đến VIIIB)

+ họ lantan và actini được xếp riêng thành 2 hàng ở cuối bảng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON