YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 122 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 122 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cấu hình electron nào sau đây là của kim loại?

A. 1s22s22p63s23p4.

B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s1.

D. 1s22s22p6.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cấu hình electron của kim loại là: 1s22s22p63s1

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 122 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON