YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 17.5 trang 36 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.5 trang 36 SBT Hóa học 12

Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+và d mol Ag+. Biết rằng a < c + d/2. Để được dung dịch chứa 3 ion kim loại thì mối quan hệ giữa b và a, c, d là

A. b > c - a    

B. b < c - a

C. b > c - a + d/2    

D. b < c - a + d/2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.5

Dung dịch chứa ba ion kim loại ⇒ Ag + phản ứng hết

 Mg + 2Ag+→ Mg2+ + 2Ag

 Zn + 2Ag+ → Zn2+ + 2Ag

nMg,Znpư = d/2

nMg,Zncònlại = a+b−d/2

Dung dịch chứa ba ion kim loại ⇒ Cu 2+ dư

⇒ c>a+b−d/2

⇒ b< c−a+d/2

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.5 trang 36 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF