ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.5 trang 36 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.5 trang 36 SBT Hóa học 12

Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+và d mol Ag+. Biết rằng a < c + d/2. Để được dung dịch chứa 3 ion kim loại thì mối quan hệ giữa b và a, c, d là

A. b > c - a    

B. b < c - a

C. b > c - a + d/2    

D. b < c - a + d/2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.5

 
 

Dung dịch chứa ba ion kim loại ⇒ Ag + phản ứng hết

 Mg + 2Ag+→ Mg2+ + 2Ag

 Zn + 2Ag+ → Zn2+ + 2Ag

nMg,Znpư = d/2

nMg,Zncònlại = a+b−d/2

Dung dịch chứa ba ion kim loại ⇒ Cu 2+ dư

⇒ c>a+b−d/2

⇒ b< c−a+d/2

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.5 trang 36 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1