YOMEDIA
UREKA

Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3. (b) X1 + HCl → X4 + NaCl (c) X2 + HCl → X5 + NaCl. (d) X3 + 2CuO → X6 + 2Cu + 2\(H_2O\)

Biết X có công thức phân tử C6H10O4 và chứa hai chức este. X1 có nhiều hơn X2 một nguyên tử cacbon. X3 không hòa tan Cu(OH)2. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cho a mol X3 tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được a/2 mol H2.

B. X5 không tham gia phản ứng tráng bạc.

C. X6 là anđehit axetic.

D. X4 có phân tử khối là 60.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • (b), (c) —> X1, X2 đều là các muối có 1Na

  X1 nhiều hơn X2 một nguyên tử C và X3 không hòa tan Cu(OH)2 nên:

  X là HCOO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH3

  X1 là CH3COONa; X4 là CH3COOH

  X2 là HCOONa; X5 là HCOOH

  X6 là CH2(CHO)2

  —> Phát biểu D đúng.

    bởi Lê Chí Thiện 03/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF