YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Mạng tinh thể kim loại loại gồm có:

A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.

B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

D. Ion kim loại và các electron độc thân.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

 Mạng tinh thể kim loại gồm có các thành phần sau:

Nguyên tử

Ion kim loại

Các electron tự do.

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF