YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 112 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 7 tr 112 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch một trong những muối sau: AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, ZnCl2, NaNO3. Hãy cho biết:

a. Trường hợp nào xảy ra phản ứng? Vai trò của những chất tham gia?

b. Viết phương trình hóa học của phản ứng dưới dạng ion thu gọn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Câu a:

Các trường hợp xảy ra phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb

Vai trò của Fe là chất khử: Fe → Fe2+ + 2e

Cu2+, Pb2+ là chất oxi hóa:

Cu2+ + 2e → Cu

Pb2+ + 2e → Pb

Câu b:

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Fe + Pb2+ → Fe2+ + Pb

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 112 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON