YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 9 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch C, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12,0 gam; nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. Xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dung dịch C.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau:

Fe + ACl2 → FeCl2 + A (2)

x                   x         x (mol)

Gọi số mol của Fe phản ứng với số mol của ACl2 là x

Khối lượng thanh sắt sau phản ứng là: 11,2 - 56x + xMA = 12

\(\Rightarrow x = \frac{0,8}{M_{A}-56}\)

Ta có:

\(\\ n_{FeCl_{2}} = \frac{0,8}{M_{A}-56} = 0,25.0,4 = 0,1 \ (mol) \\ \\ M_{A} = 64 \ g/mol\)

Vậy kim loại A là Cu

\(n_{CuCl_{2}} = n_{Cu} = \frac{12,8}{64} = 0,2 \ (mol) \Rightarrow C_{CuCl_{2}} = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON