RANDOM
VIDEO

Bài tập 9 trang 82 SGK Hóa học 12

Giải bài 9 tr 82 sách GK Hóa lớp 12

Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối B. Hoà tan B vào nước để được 400 ml dung dịch C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch C, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này là 12,0 gam; nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. Xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dung dịch C.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

 
 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 9 như sau:

Fe + ACl2 → FeCl2 + A (2)

x                   x         x (mol)

Gọi số mol của Fe phản ứng với số mol của ACl2 là x

Khối lượng thanh sắt sau phản ứng là: 11,2 - 56x + xMA = 12

\(\Rightarrow x = \frac{0,8}{M_{A}-56}\)

Ta có:

\(\\ n_{FeCl_{2}} = \frac{0,8}{M_{A}-56} = 0,25.0,4 = 0,1 \ (mol) \\ \\ M_{A} = 64 \ g/mol\)

Vậy kim loại A là Cu

\(n_{CuCl_{2}} = n_{Cu} = \frac{12,8}{64} = 0,2 \ (mol) \Rightarrow C_{CuCl_{2}} = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 M\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 82 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)