ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17.9 trang 36 SBT Hóa học 12

Bài tập 17.9 trang 36 SBT Hóa học 12

Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện, ánh kim) gây ra do

A. khối lượng nguyên tử kim loại    

B. cấu trúc mạng tinh thể kim loại mạnh

C. tính khử của kim loại    

D. Các electron tự do trong kim loại

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17.9

 
 

Những tính chất vật lí chung của kim loại ( tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim) gây ra do các electron tự do trong kim loại

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17.9 trang 36 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1