Tính thể tích H2SO4 dùng để trung hòa đủ lượng muối được tạo thành khi cho 31g Na2O tác dụng với H2O?

bởi Nhat nheo 12/04/2019

Cho 31g Na2O vào nước tạo thành 1 lít dung dịch. Chia dung dịch làm 2 phần bằng nhau.

- Phần 1 cho phản ứng vừa đủ với x ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,5M. Tính x và CM các chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

- Phần 2 cho tác dụng với y ml dung dịch H2SO4 20% (D= 1,14 g/ml). Tính y để thu được muối trung hòa và khối lượng muối đó.

Câu trả lời (1)

 • PTHH: \(Na_2O\left(0,5\right)+H_2O\rightarrow2NaOH\left(1\right)\)

  Phần 1: \(6NaOH\left(1\right)+Fe_2\left(SO_4\right)_3\left(\dfrac{1}{6}\right)\rightarrow3Na_2SO_4\left(0,5\right)+2Fe\left(OH\right)_3\)

  \(\Rightarrow V=x=\dfrac{\dfrac{1}{6}}{0,5}\approx0,3M\)

  \(C_{MddNa_2SO_4}=\dfrac{0,5}{0,5}=1M\)

  Phần 2: \(2NaOH\left(1\right)+H_2SO_4\left(0,5\right)\rightarrow Na_2SO_4\left(0,5\right)+2H_2O\)

  \(m_{H_2SO_4}=0,5.98=49g\)

  \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{100.49}{20}=245g\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{245}{1,14}\approx214,9ml\)

  \(m_{Na_2SO_4}=0,5.142=71g\)

  bởi Chu Phương Anh 12/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan