Số mol Mg và Al trong hỗn hợp X lần lượt là bao nhiêu?

bởi hà trang 17/10/2018

Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu,Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thuđược 0,15 mol H2. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với HCl dư thu được 0,35 mol H2. Số mol Mg và Al trong hỗn hợp X lần lượt là?
Mấy anh chị giải giúp em với ạ!!!

Câu trả lời (1)

 • Gọi x, y lần lượt là số mol của Cu, Zn có trong hỗn hợp

  \(\Rightarrow64x+65y=12,9\left(I\right)\)

  \(n_{SO_2}=0,14\left(mol\right)\)

  \(n_S=0,02\left(mol\right)\)

  * Qúa trình nhường e

  \(Cu^0\left(x\right)\rightarrow Cu^{2+}+2e\left(2x\right)\)

  \(Zn^0\left(y\right)\rightarrow Zn^{2+}+2e\left(2y\right)\)

  *Qúa trình nhận e:

  \(S^{6+}+2e\left(0,28\right)\rightarrow S^{4+}\left(0,14\right)\)

  \(S^{6+}+6e\left(0,12\right)\rightarrow S^0\left(0,02\right)\)

  \(n_e\left(nhuong\right)=n_e\left(nhan\right)\)

  \(\Leftrightarrow2x+2y=0,28+0,12=0,4\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}64x+65y=12,9\\2x+2y=0,4\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => % khối lượng mỗi kim loại

  bởi Tường Vy 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan