Cho 20g dung dịch H2SO4 vào 104g dung dịch Bacl2 10% . Lọc,

bởi Hong Van 11/04/2019

Cho 20g dung dịch H2SO4 vào 104g dung dịch Bacl2 10% . Lọc, tách kết tủa lấy dung dịch nước lọc đem trung hoà hết 25ml dung dịch NaOH 25% (D= 1,28 g/ml).

a) Tính C% H2SO4 phản ứng.

b) Tính C% dung dịch sau phản ứng.

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan