Tính thể tích dd C gồm naoh 0,02m và ba(oh)2 0,01m

bởi Thanh Truc 08/11/2018

cho 3 87 gam hỗn hợp gồm mg và al tác dụng với 250ml hỗn hợp dung dịch hcl 1m và h2so4 0,5m được dd B và 4,368 l H2 (đktc). tính thể tích dd C gồm naoh 0,02m và ba(oh)2 0,01m cần để trung hòa hết axit dư trong B

Câu trả lời (1)

 • Đặt Al : x mol , Mg: y mol
  Ta có : 2nH2 > nH+ --> Axit dư, kloại hết

  27x + 24y = 3.78
  3/2x + y = 4.368/22.4 --> x= 0.1 , y= 0.045

  dung dịch A gồm: Al3+ , Mg2+ , H+ dư , Cl- , SO42-

  Ta nhận thấy để thu đc kết tủa nhỏ nhất thì chỉ thu đc BaSO4 tức là OH- đủ để trung hòa H+, thu đc một lượng nhỏ BaSO4
  nOH- = nH+ dư -->0.11 = 0.02V + 0.01*2*V --> V= 2.75 l

  bởi Nguyễn Duy 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan