Cô cạn dung dịch A sẽ thu được số gam muối khan là bao nhiêu?

bởi can chu 07/11/2018

Cho 15,82 gam hỗn hợp Nhôm sắt Đồng tác dụng hết với dung dịch h2so4 Đặt nóng thu được dung dịch A Và 9.632 lít so2 cô cạn dung dịch A sẽ thu được số gam muối khan là

Câu trả lời (1)

 • \(2Al+6H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

  a \(\dfrac{1}{2}a\) \(\dfrac{3}{2}a\) (mol)

  \(2Fe+6H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

  a \(\dfrac{1}{2}a\) \(\dfrac{3}{2}a\) (mol)

  \(Cu+2H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

  b b b (mol)

  n\(_{SO_2}=\dfrac{9,632}{22,4}=0,43\left(mol\right)\)

  dựa vào phương trình ta thấy số mol của Al bằng số mol của fe nên gọi n của Fe và Al là a;Cu là b,ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}3a+b=0,43\\83a+64b=15,82\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{296}{2725}\\b=\dfrac{227}{2180}\end{matrix}\right.\)

  \(m_m=742.\dfrac{1}{2}.\dfrac{296}{2725}+160.\dfrac{227}{2180}=56,96\left(g\right)\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}3a+b=0,43\\83a+64b=15,82\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{296}{2725}\\b=\dfrac{227}{2180}\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}3a+b=0,43\\83a+64b=15,82\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=\dfrac{296}{2725}\\b=\dfrac{227}{2180}\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn An 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan