tính % khối lượng của mỗi chất hh b fe và feo

bởi thi trang 07/11/2018
hỗn hợp b gồm fe và feo nấu cho b tác dụng với h2so4 loãng thì thu được 4,48 lít ở dktc mặt khác cho b tác dụng với h2so4 đặc nóng dư thì thu được 10,08 lít so2 ở đktc tính % khối lượng của mỗi chất hh b

Câu trả lời (1)

 • Fe+H\(_2SO_4\)\(\left(l\right)\)→FeSO\(_4\)+H\(_2\)

  0,2 0,2 0,2 0,2 (mol)

  FeO+\(H_2SO_4\)\(_{\left(l\right)}\)→FeSO\(_4\)+H\(_2O\)

  n\(_{H_2}\)=\(\dfrac{4,48}{22,4}\)=0,2(mol)

  m\(_{Fe}\)=0,2.56=11,2(g)

  2Fe+6H\(_2SO_4\)\(_{\left(đn\right)}\)→Fe\(_2\)(\(SO_{\text{4}}\))\(_3\)+3\(SO_2\)+6H\(_2O\)

  0,2 0,6 0,2 0,3

  2FeO+4H\(_2SO_4\)→Fe\(_2\left(SO_4\right)_3\)+SO\(_2\)+4\(H_2O\) (*)

  0,3 0,15 (mol)

  n\(_{SO_2}\)=0,45(mol)

  số mol \(SO_2\) tạo thành thừ phản ứng(*):

  n\(SO_2\)=0,45-0,3=0,15(mol)

  m\(FeO\)=0,3.72=21,6(g)

  m\(_b\)=11,2+21,6=32,8(g)

  %m\(_{Fe}\)=\(\dfrac{11,2}{32,8}.100\%\)≃34,15%

  →%m\(_{FeO}\)=100%-34,15%=68,85%

  bởi Trần Viết Nhật 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan