YOMEDIA

tính % khối lượng của mỗi chất hh b fe và feo

hỗn hợp b gồm fe và feo nấu cho b tác dụng với h2so4 loãng thì thu được 4,48 lít ở dktc mặt khác cho b tác dụng với h2so4 đặc nóng dư thì thu được 10,08 lít so2 ở đktc tính % khối lượng của mỗi chất hh b
  bởi thi trang 07/11/2018
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe+H\(_2SO_4\)\(\left(l\right)\)→FeSO\(_4\)+H\(_2\)

  0,2 0,2 0,2 0,2 (mol)

  FeO+\(H_2SO_4\)\(_{\left(l\right)}\)→FeSO\(_4\)+H\(_2O\)

  n\(_{H_2}\)=\(\dfrac{4,48}{22,4}\)=0,2(mol)

  m\(_{Fe}\)=0,2.56=11,2(g)

  2Fe+6H\(_2SO_4\)\(_{\left(đn\right)}\)→Fe\(_2\)(\(SO_{\text{4}}\))\(_3\)+3\(SO_2\)+6H\(_2O\)

  0,2 0,6 0,2 0,3

  2FeO+4H\(_2SO_4\)→Fe\(_2\left(SO_4\right)_3\)+SO\(_2\)+4\(H_2O\) (*)

  0,3 0,15 (mol)

  n\(_{SO_2}\)=0,45(mol)

  số mol \(SO_2\) tạo thành thừ phản ứng(*):

  n\(SO_2\)=0,45-0,3=0,15(mol)

  m\(FeO\)=0,3.72=21,6(g)

  m\(_b\)=11,2+21,6=32,8(g)

  %m\(_{Fe}\)=\(\dfrac{11,2}{32,8}.100\%\)≃34,15%

  →%m\(_{FeO}\)=100%-34,15%=68,85%

    bởi Trần Viết Nhật 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA