Nêu hiện tượng sục từ từ CO2 đến dư vào dd Ca(OH)2

bởi Chai Chai 08/11/2018

Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra cho các thí nghiệm sau

a,Nhỏ CuO vào dd H2SO4

b,Cho 1 miếng Mg vào HCl

c,Sục từ từ CO2 đến dư vào dd Ca(OH)2

d,Nhỏ từ từ dd nạp đến dư vào dd Al(NO3)3

e,Cho 1 miếng Na đến dư vào dd CuSO4

Câu trả lời (1)

 • Hiện tượng PTHH
  a

  Bột màu đen tan dần, dung dịch sau pứ có

  màu xanh lam

  CuO + H2SO4 \(\rightarrow\) CuSO4 +H2O
  b

  Mẩu Mg tan dần, có bọt khí thoát ra,

  dung dịch sau pứ không màu.

  Mg+2HCl\(\rightarrow\) MgCl2 +H2\(\uparrow\)
  c

  Ban đầu nước vôi trong bị đục dần đi,

  sau đó khi tiếp tục sục CO2 vào tiếp thì

  dung dịch trong trở lại

  CO2 +Ca(OH)2 \(\rightarrow\)CaCO3\(\downarrow\) +H2O

  CO2 +CaCO3+H2O \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

  d (đề ko rõ)
  e

  Mẩu Na tan dần, có khí bay lên. Bắt đầu

  xuất hiện kết tủa màu xanh lam.

  2Na+ 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2\(\uparrow\)

  NaOH + CuSO4 \(\rightarrow\) Cu(OH)2\(\downarrow\) + Na2SO4

  bởi Phạm Đức 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan