Tính phần trăm khối lượng của Cu và CuO

bởi Nguyễn Thủy Tiên 10/11/2018

Hòa tan 12,8 g hỗn hợp gồm Cu và CuO trong dung dịch H2SO4 đặc,nóng( vừa đủ) thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Viết phương trình hóa học. Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa-khử? Tính phần trăm khối lượng của Cu và CuO, khối lượng muối sunfat thu được, tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% đã dùng.

Câu trả lời (2)

 • \(CuO+H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

  0,04 0,04 (mol)

  Cu+\(2H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

  0,15 0,15 0,15 (mol)

  n\(_{SO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

  phản ứng trên là phản ứng oxi hóa-khử[Cu:0\(\rightarrow\)+2(chất khử);\(H_2SO_4:+6\rightarrow+4\)(chất oxi hóa)]

  n\(_{Cu}=0,15.64=9,6\left(g\right)\)

  \(m_{CuO}=12,8-9,6=3,2\left(g\right)\)

  \(\rightarrow\%m_{CuO}=\dfrac{3,2}{12,8}.100=25\%\)

  \(n_{CuO}=\dfrac{3,2}{80}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\rightarrow\%m_{Cu}=\dfrac{9,6}{12,8}.100=75\%\)

  \(m_{CuSO_4}=\left(0,15+0,04\right).160=30,4\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Hằng 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan