RANDOM

Tính % khối lượng mỗi chất cuo và zn trong hỗn hợp đầu

bởi bala bala 11/11/2018

cho 21g hỗn hợp cuo và zn vào 600 ml dd h2so4 loãng 0.5 M pư vừa đủ

a. tính % klg mỗi chất trg hỗn hợp đầu

b. Cm muối sau pư .biết V thay đổi k đáng kể

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2SO_4}=0,6.0,5=0,3\left(mol\right)\)

  \(CuO+H_2SO_4-->CuSO_4+H_2O\)

  a............a......................a.........................a

  \(Zn+H_2SO_4-->ZnSO_4+H_2\)

  b...........b.........................b..................b

  \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,3\\80a+65b=21\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\\b=0,2\end{matrix}\right.\)

  \(m_{CuO}=0,1.80=8\left(g\right)\)

  \(\%CuO=\dfrac{8}{21}.100\%\approx38,095\%\)

  \(\%Zn=100\%-38,095\%=61,905\%\)

  \(C_{M_{CuSO_4}}=\dfrac{0,1}{600}\approx1,66\left(M\right)\)

  \(C_{M_{ZnSO_4}}=\dfrac{0,3}{600}=0,0005\left(M\right)\)

  bởi Võ văn chiến Chiến 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>