Hỏi có bao nhiêu g CuSO4.5H20 tách ra?

bởi thanh hằng 18/10/2018

hòa tan oxit của kim loại hóa trị 2 bằng dd H2SO4 13,61% thu được dd muối có nồng đọ 20%

a.tìm kim loai

b.đem 200g dd thu được ở trên hạ nhiệt độ xuống 10 đọ .hỏi có bao nhiêu g CuSO4.5H20 tách ra.biieets độ tan của CuSO4 ở 10 độ là 17,4

Câu trả lời (1)

 • a)Gọi kim loại đó là M

  MO+H2SO4\(\rightarrow\)MSO4+H2O

  1... .... ..1... .... .... ..1... .. ..1(mol)

  -Giả sử cứ 1mol H2SO4 tham gia \(\Rightarrow\)số mol MSO4 là 1 mol

  C%=\(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\Leftrightarrow13,61\%=\dfrac{98.1}{m_{dd}}.100\%\)

  \(\Rightarrow\)mdd=720,06(g)

  \(\Rightarrow m_{dd}saupứ=\left(M+16\right)+720,06\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{dd}saupứ=20\%=\dfrac{M+96}{M+736,06}.100\%\)

  M=65(Zn)

  bởi le gia bao bao 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan