Tính khối lượng dd H2SO4 cần dùng

bởi bich thu 11/11/2018

Cho 10g hh 2 kim loại:Al và Cu tác dụng với dd H2SO4 20 %, thu được 6,72 lít khí H2 (ĐKTC)
a) Viết PT phản ứng
b) Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp
c) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
d) Tính khối lượng dd H2SO
4 cần dùng

Câu trả lời (1)

 • a) 2Al (0,2) + 3H2SO4 (0,3) -----> Al2(SO4)3 + 3H2 (0,3)

  b) - nH2 = 0,3 mol

  - Theo PTHH: nAl = 0,2 mol

  => mAl = 5,4 gam

  => mCu = 4,6 gam

  c) %mCu = 46%

  => %mAl = 54%

  d) - Theo PTHH: nH2SO4 = 0,3 mol

  => mH2SO4 = 29,4 gam

  => mdd H2SO4 = \(\dfrac{29,4.100}{20}=147gam\)

  bởi Phùng Hà 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan