Viết sơ đồ phản ứng và phương trình điều chế axit sunfuric từ quặng pirit sắt.

bởi Trần Thị Trang 10/11/2018

Viết sơ đồ phản ứng và phương trình điều chế axit sunfuric từ quặng pirit sắt.

mong mọi người giúp em ạ

Câu trả lời (1)

  • 4FeS2 + 11O2 ---to---> 2Fe2O3 + 8SO2

    2SO2 + O2 ---to V2O5 ---> 2SO3

    SO3 + H2O → H2SO4

    bởi Nguyen Thuong 10/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan