YOMEDIA

Tính phần trăm khối lượng kim loại Al và Cu trong hỗn hợp

cho 2,09 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu phản ứng với đ H2SO4 đặc nóng có dư, kết thúc phản ứng thu được Y và thoát ra 1,456 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất

A) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

B) tính phần trăm khối lượng kim loại trong hỗn hợp

  bởi Kim Ngan 10/11/2018
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(2Al+6H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2+6H_2O\)

  a \(\dfrac{3}{2}a\) (mol)

  \(Cu+2H_2SO_{4\left(đn\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

  b b

  \(n_{SO_2}=\dfrac{1,456}{22,4}=0,065\left(mol\right)\)

  gọi n của Al trong hỗn hợp là a;Cu là b ,ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{3}{2}a+b=0,065\\27a+64b=2,09\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,03\\b=0,02\end{matrix}\right.\)

  m\(_{Al}=0,03.27=0,81\left(g\right)\)

  \(\rightarrow\%m_{Al}=\dfrac{0,81}{2,09}.100\approx38,76\%\)

  \(\Rightarrow\%m_{Cu}\approx100-38,76=61,24\%\)

    bởi Trần Thị Hồng 10/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA