YOMEDIA

Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại Mg và Fe trong hỗn hợp X

chia hỗn hợp x gồm mg và fe thành 2 phần bằng nhau. cho một phần tác dụng vớimột lượng dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,334 lít H2. phần 2 tác dụng với một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,68 lít SO2

a,tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

b,hấp thụ hoàn toàn lượng SO2 trên vào 10ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A. tính khối lượng các muối tạo thành trong dung dịch A

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a/

  Fe+H\(_2SO_{4\left(l\right)}\)\(\rightarrow\)FeSO\(_4\)+H\(_2\uparrow\)

  a a (mol)

  Mg+H\(_2SO_{4\left(l\right)}\)\(\rightarrow\)MgSO\(_4+H_2\uparrow\)

  a b (mol)

  n\(_{H_2}\)=\(\dfrac{1,334}{22,4}\)\(\simeq\)0,06(mol)

  2Fe+6H\(_2SO_{4\left(đn\right)}\)\(\rightarrow\)\(Fe_2\left(SO_4\right)_3\)+6\(H_2O\)+3SO\(_2\uparrow\)

  a 3/2a (mol)

  Mg+2H\(_2SO_{4\left(đn\right)}\)\(\rightarrow\)\(MgSO_4\)+2\(H_2O\)+\(SO_2\uparrow\)

  b b (mol)

  n\(_{SO_2}\)=\(\dfrac{1,68}{22,4}\)=0,075(mol)

  gọi số mol của Fe trong mỗi phần là a;Mg là b,ta có hệ phương trình:

  a+b=0,06

  \(\dfrac{3}{2}a\)+b=0,075

  \(\Leftrightarrow\)a=0,03(mol)

  b=0,03(mol)

  n\(_{Fe}\)=0,03.2=0,06

  \(\Rightarrow\)m\(_{Fe}\)=0,06.56=3,36(g)

  n\(_{Mg}\)=0,03.2=0,06

  \(\Rightarrow\)m\(_{Mg}\)=0,06.24=1,44(g)

  m\(_X\)=3,36+1,44=4,8(g)

  \(\rightarrow\)%m\(_{Fe}\)=\(\dfrac{3,36}{4,8}.100\%\)=70%

  \(\Leftrightarrow\)%m\(_{Mg}\)=100%-70%=30%

  b/

  n\(_{NaOH}\)=0,01.1=0,01(mol)

  2NaOH+\(SO_2\)\(\rightarrow\)\(Na_2SO_3\)+\(H_2O\)

  ban đầu: 0,01 0,075 (mol)

  phản ứng: 0,01 0,005 0,005 (mol)

  dư: 0 0,07 0 (mol)

  m\(_{Na_2SO_3}\)=0,005.126=0,63(g)

    bởi Phan Nguyên Hạo 11/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA