ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể cân bằng, A có tần số 0.4, B có tần số 0.5. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp AaBb có trong quần thể là:

  • A. 0.24
  • B. 0.04
  • C. 0.2 
  • D. 0.4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tần số của kiểu gen Aa là 0,48 còn tần số của kiểu gen Bb là 0,5 nên tần số kiểu gen AaBb trong quần thể là 0,24.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1