ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi ở một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là:

  • A. Đột biến điểm
  • B. Đột biến gen
  • C. Thể đột biến
  • D. Đột biến
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đột biến điểm là đột biến xảy ra ở một hoặc vài cặp nucleotit trên gen.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21262

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1