ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây đúng khi nói về cơ chế hoạt động của Operon Lac?

  • A. Gen điều hòa chỉ hoạt động khi môi trường có lactozo nhằm tạo protein ức chế để ngăn cản quá trình phiên mã
  • B. Lactozo khi gắn vào protein ức chế làm nó không thể gắn vào vùng vận hành, các gen cấu trúc được phiên mã
  • C. Protein ức chế gắn vào vùng khởi động làm cho các gen cấu trúc không được phiên mã.  
  • D. Gen điều hòa chỉ hoạt động khi môi trường không có lactozo nhằm tạo protein ức chế để ngăn cản quá trình phiên mã
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi không có mặt lactozo thì gen điều hòa vẫn hoạt động và tạo ra protein ức chế. Khi có mặt lactozo thì chất này kết hợp với protein ức chế làm protein ức chế không gắn vào vùng vận hành được và gen cấu trúc được phiên mã.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1