YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng với mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường?

  • A. Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • B. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường
  • C. Kiểu gen chỉ chịu nhiều tác động khác nhau của môi trường bên ngoài cơ thể
  • D.

   Bố mẹ không truyền đạt cho con những tính trạng đã hình thành sẵn mà truyền đạt một kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiểu gen không chỉ chịu tác động môi trường bên ngoài mà còn cả môi trường bên trong cơ thể.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21217

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON