ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố quy định giới hạn năng suất của một giống là:

  • A. Điều kiện khí hậu
  • B. Kiểu gen của giống
  • C. Kỹ thuật nuôi trồng
  • D. Chế độ dinh dưỡng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiểu gen quy định mức phản ứng của cơ thể trước sự thay đổi của môi trường.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1