AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy luật phân ly độc lập thực chất nói về:

  • A. Sự phân ly độc lập của các cặp gen trong giảm phân
  • B. Sự kết hợp các alen trong quá trình thụ tinh
  • C. Sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ: 9 : 3 : 3 : 1
  • D. Sự phân ly độc lập của các tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự phân li độc lập của các cặp gen nằm trên các NST khác nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>