YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Coren và Bo đã tiến hành lai thuận nghịch 2 thứ hoa loa kèn thuần chủng khác nhau 1 tính trạng tương phản về màu hoa:

  • Lai thuận: ♀hoa xanh x ♂ hoa vàng → F1: 100% xanh.
  • Lai nghịch: ♀hoa vàng x ♂hoa xanh → F1: 100% vàng.

  Sự di truyền màu hoa loa kèn có đặc tính là:

  • A. Theo quy luật Menđen, màu xanh là trội
  • B. Phụ thuộc vào môi trường
  • C. Di truyền theo dòng “bố”
  • D. Di truyền theo dòng “mẹ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính trạng của con giống với mẹ khi lai thuận nghịch có nghĩa là tính trạng đó di truyền theo dòng mẹ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON