ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cặp NST giới tính của cá thể đực là XX và của cá thể cái là XY gặp ở:

  • A. Châu chấu, cào cào
  • B. Ong, kiến, tò vò
  • C. Người, thú, ruồi giấm
  • D. Chim, bướm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cặp NST giới tính của cá thể đực là XX và của cá thể cái là XY gặp ở chim, bướm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA