AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phần lớn đột biến cấu trúc NST là có hại, nguyên nhân chủ yếu là vì:

  • A. Làm thay đổi vị trí gen
  • B. Làm mất cân bằng gen trong hệ gen
  • C. Làm mất đi một lượng gen
  • D. Làm tăng số lượng gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đột biến trong cấu trúc của NST làm thay đổi vị trí, số lượng của các gen làm các gen không phân li tổ hợp bình thường trong quá trình phân bào, gây rối loạn trong cơ thể.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>