AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào sau đây không tạo được giống mới:

  • A. Dung hợp tế bào trần, nuôi cấy phát triển thành cơ thể và nhân lên thành dòng
  • B. Nuôi cấy hạt phấn tạo nên dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa và nhân lên thành dòng
  • C. Chọn dòng tế bào xoma có biến dị, sau đó nuôi cấy thành cơ thể và nhân lên thành dòng  
  • D. Nuôi cấy tế bào thành mô sẹo và phát triển thành cá thể, nhân lên thành dòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nuôi cấy tế bào thành mô sẹo và phát triển thành cá thể, nhân lên thành dòng là phương pháp nhân giống vô tính, thế hệ con giống hệt tế bào ban đầu, giữ nguyên kiểu gen nên không tạo thành giống mới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>