ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vào kì đầu của giảm phân 1, sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa hai cromatit thuộc cùng một cặp NST tương đồng sẽ gây ra:

  1. đột biến lặp đoạn NST

  2. đột biến chuyển đoạn NST

  3. đột biến mất đoạn NST

  4. đột biến đảo đoạn NST

  Phương án đúng là: 

  • A. 1, 2
  • B. 1, 3
  • C. 2, 3
  • D. 2, 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các đoạn lặp sẽ nằm trên cùng 1 NST do trao đổi đoạn không tương ứng từ đó làm mất đoạn trên NST còn lại.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1