AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là:

  • A. Aa × aa
  • B. AA × Aa
  • C. AA × aa
  • D. Aa × Aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép lai Aa × aa cho đời con phân li 1 đỏ : 1 trắng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>