AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một prôtêin bình thường có 398 axitamin. Prôtêin đó bị biến đổi do có axit amin thứ 15 bị thay thế bằng một axit amin mới. Dạng đột biến gen có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên là:

  • A. Đảo vị trí hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15
  • B. Thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15
  • C. Mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15
  • D. Thay thế 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số axit amin trên protein không thay đổi do vậy đây là dạng đột biến thay thế, cụ thể là thay thế 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>