ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng?

  • A. Đột biến gen
  • B. Chuyển đoạn nhỏ
  • C. Mất đoạn nhỏ
  • D. Đột biến lệch bội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đột biến mất đoạn nhỏ giúp loại bỏ những gen không mong muốn ra khỏi cơ thể. Gây đột biến mất đoạn nhỏ không gây chết cơ thể nên có thể thực hiện được.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1