AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình tự các gen trong sơ đồ cấu trúc của Operon Lac là:

  • A. Nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z), Gen chỉ huy (O). Gen điều hòa (R)
  • B. Gen điều hòa (R), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z), vùng chỉ huy (O)
  • C. Gen chỉ huy (O), Gen điều hòa (R), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z)
  • D. Vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trình tự các gen trong sơ đồ cấu trúc của Operon Lac là vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (X,Y,Z).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>