AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi ADN tự nhân đôi thì mạch mới hình thành theo chiều:

  • A. 3’→5’
  • B. 5’→3’ ở mạch này, thì 3’→5’ ở mạch kia
  • C. 5’→3’
  • D. Lúc chiều này, lúc chiều kia tùy loại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mạch mới được tổng hợp luôn có chiều từ 5' - 3'.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>