YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Việc nối kín các đoạn okazaki để tạo nên một mạch đơn hoàn chỉnh được thực hiện nhờ:

  • A. ARN polimeraza
  • B. Enzim tháo xoắn
  • C. Enzim nối (ligaza)
  • D. ADN polimeraza

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Việc nối kín các đoạn okazaki để tạo nên một mạch đơn hoàn chỉnh được thực hiện nhờ enzim nối (ligaza).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA