ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi cho giao phấn các cây lúa mì hạt màu đỏ với nhau, đời lai thu được 9/16 hạt màu đỏ: 6/16 hạt màu nâu: 1/16 hạt màu trắng. Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật:

  • A. Tương tác cộng gộp
  • B. Phân tính
  • C. Tương tác bổ sung
  • D. Tương tác át chế
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật tương tác bổ sung.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 21224

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1