AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan (2n = 14). Xét các kết luận sau

  1. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội là 28

  2. Số loại thể một là 6

  3. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm là 13

  4. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể tam bội là 21

  5. Số loại thể ba là 7

  6. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể ba là 16

  Số kết luận đúng là:

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phương án đúng là:

  1. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể tứ bội là 28 

  3. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể một nhiễm là 13

  4. Số NST ở tế bào sinh dưỡng của thể tam bội là 21

  5. Số loại thể ba là 7

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>