AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân sơ đều:

  • A. Bắt đầu bằng foocmin-Metionin
  • B. Bắt đầu bằng axit amin Metionin
  • C. Bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN
  • D. Kết thúc bằng Metionin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân sơ đều bắt đầu bằng foocmin-Metionin.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>