YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để cho 2 cặp gen di truyền phân li độc lập là:

  • A. Mỗi cặp gen qui định một tính trạng
  • B. Trội hoàn toàn
  • C. Các cặp gen nằm trên một NST
  • D. Mỗi cặp gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các cặp gen di truyền độc lập khi chúng nẵm trên các cặp NST khác nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON