AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Why is the example of the Industrial Revolution given?

  • A. It was also a time of great change in the workplace.
  • B. It had far less of an effect than the Digital Revolution.
  • C. It lead to widespread unemployment in the world.
  • D. It resulted in a more violent society.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Tại sao ví dụ về Cách mạng công nghiệp lại được nêu ra?

  A. Đó cũng là thời gian có thay đổi lớn ở nơi làm việc.

  B. Nó có ít hiệu quả hơn Cuộc Cách mạng Kỹ thuật số.

  C. Nó dẫn đến tình trạng thất nghiệp phổ biến trên thế giới.

  D. Nó dẫn đến một xã hội bạo lực hơn.

  Thông tin: As with the Industrial Revolution, where machines were utilized in many tasks in place of manual laborers and social upheaval followed, the Digital Revolution is likely to place robots in various jobs.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>