YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  ____ are poised to change the face of the construction industry in the coming year.

  • A. Designing buildings environmentally
  • B. Building environmentally designing
  • C. Environmentally designed buildings
  • D. Designed environmental building

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  Ở đây cần một cụm danh từ làm chủ ngữ cho câu.

  environmentally (adv): liên quan đến môi trường

  “designed” là tính động từ, mang nghĩa “được thiết kế”.

  building (n): tòa nhà

  Tạm dịch: Các tòa nhà được thiết kế phù hợp với môi trường sẵn sàng thay đổi bộ mặt của ngành xây dựng trong năm tới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA