AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the article, which quality will technology never be able to replace?

  • A. teamwork
  • B. human compassion
  • C. the desire to manufacture goods
  • D. human intelligence

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Theo đoạn văn, yếu tố nào mà công nghệ không bao giờ có thể thay thế?

  A. làm việc nhóm                                               B. lòng trắc ẩn của con người

  C. mong muốn sản xuất hàng hóa                      D. trí thông minh của con người

  Thông tin: Furthermore, the demand for skills in jobs where humans surpass computers, such as those involving care, creativity and innovative craftmanship, are likely to increase considerably.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>